USDA:截至7月11日当周美国小麦出口销售报告

1评论 2019-07-19 09:42:29 来源:FX168 5个月斩获362.16%!

     以下为美国农业部(USDA)截至7月11日当周美国小麦出口销售报告。

 单位:千包

             本年度净销售   下年度净销售  出口

 墨西哥       166.5                       21.8

 韩国         80.0                        

 意大利       31.0                        

 海地         27.5                        27.5

 哥斯达黎加   16.0                        5.2

 菲律宾       16.0                        

 洪都拉斯     15.0                        8.2

 印度尼西亚   9.2                         

 多米尼加     8.7                         21.3

 哥伦比亚     8.2                         48.6

 加拿大       4.7                         8.1

 智利         3.8                         

 日本         1.8                         42.6

 中国台湾     1.8                         50.6

 中国香港     0.3                         

 阿尔及利亚   0.2                         30.2

 巴拿马       -0.8                        21.4

 巴西         -1.1                        

 马来西亚     -9.2                        0.5

 未知地区     -32.3                       

 尼加拉瓜                                 0.3

 泰国                                     0.1

 合计         347.3          0.0          286.4

 (单位千吨,*代表数值小于0.05)

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点