USDA:截至10月24日当周美国玉米出口销售报告

1评论 2019-11-01 13:37:47 来源:FX168 游资亲授打板神技

     以下为美国农业部(USDA)截至10月24日当周美国玉米出口销售报告。

 单位:千包

             本年度净销售   下年度净销售  出口

 墨西哥       297.4                       204.6

 阿拉伯       73.3                        73.3

 日本         67.2                        112.8

 未知地区     39.0                        

 哥斯达黎加   31.7                        19.4

 委瑞内拉     22.5                        

 萨尔瓦多     14.0                        

 洪都拉斯     7.4                         37.8

 中国香港     3.0                         0.3

 韩国         0.2                         0.1

 中国大陆     0.1                         

 中国台湾     -0.1                        3.8

 哥伦比亚     -0.4                        24.4

 危地马拉     -1.7                        

 加拿大       -4.6                        17.6

 英国                                     *

 合计         549.1          0.0          494.3

 (单位千吨,*代表数值小于0.05)

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点